marți, 12 iulie 2011

Stimulentul

   
            Cuantumul si conditiile de acordare ale stimulentului sunt diferite in functie de data nasterii copilului.

           1) Pentru copii nascuti inainte de 01.01.2011, stimulentul se acorda in conformitate cu OUG 148/2005.
In perioadele in care persoanele care au dreptul la concediul pentru cresterea copilului realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit  se acorda un stimulent in cuantum lunar de100 lei (RON), situatie in care plata indemnizatiei  se suspenda.
            2) Pentru copii nascuti incepand cu data de 01.01.2011, stimulentul se acorda in conformitate cu OUG 111/2010.
Beneficiaza de stimulentul de insertie persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului de 1 an şi indemnizaţia lunară cuprinsa intre 600 lei si 3400 lei  obţin venituri supuse impozitului  înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an. Cuantumul  lunar al stimulentului de insertie este de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. Persoanele care opteaza pentru concediu pentru cresterea copilului cu durata de 2 ani nu beneficiază de stimulentul de insertie. În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.
   Stimulentul de inserţie  de 500 lei se acordă şi persoanelor beneficiare de concediu pentru cresterea copilului cu handicap oricând, pe toată perioada.
 

      Acordarea stimulentului de inserţie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.
       Dacă persoana îndreptăţită, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserţie, doreşte să i se acorde concediul fără plata indemnizatiei din ordonanţa de urgenţă, pe această perioadă, precum şi la reluarea realizării de venituri supuse impozitului, nu mai beneficiază de stimulentul de inserţie.
       Stimulentul de inserţie se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptăţită, însoţită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autorităţile competente ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului.
  În situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru persoana care deşi are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului cu durata de 1 an cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu