luni, 4 iulie 2011

Copil nascut inainte de data de 01.01.2011 - Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului

Baza legala:
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

!!!! Fac o paranteza spunand ca textele actelor normative sunt de multe ori modificate si rasmodificate. De aceea ar fi bine sa utilizam un program legilativ cu actualizare zilnica pentru ca de multe ori la o simpla cautare pe net a unei legi ni se reda doar actul initial fara modificari. De exemplu, OUG 148/2005 a fost 
modificata de: <LLNK 12006     1130 301   0 36>ORDONANŢA nr. 1 din 12 ianuarie 2006; <LLNK 12006    44180 301   0 45>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006; <LLNK 12006   508 10 201   0 35>LEGEA nr. 508 din 28 decembrie 2006; <LLNK 12007     7 10 201   0 31>LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007; <LLNK 12008   118180 301   0 49>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008; <LLNK 12008   257 10 201   0 35>LEGEA nr. 257 din 31 octombrie 2008; <LLNK 12008   226180 301   0 50>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008; <LLNK 12009   239 10 201   0 31>LEGEA nr. 239 din 10 iunie 2009; <LLNK 12009   240 10 201   0 31>LEGEA nr. 240 din 10 iunie 2009; <LLNK 12009   341 10 201   0 35>LEGEA nr. 341 din 11 noiembrie 2009; <LLNK 12010   117 10 201   0 31>LEGEA nr. 117 din 24 iunie 2010.

Beneficiari: persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
De indemnizatia si stimulent beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.
 Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si persoana care a fost numita tutore.
Perioada: concediu pentru creşterea copilului în vârstă de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani,
Cuantum: indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 75% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 3.400 lei.
Conditii:
Drepturile prevazute de OUG 148/2005 se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
    b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
    c) locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.
Ce inseamna venituri supuse impozitului pe venit? 
venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole
Ca sa poti beneficia de indemnizatia trebuie ca in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului sa fi realizat venituri supuse impozitului pe venit sau sa te fi aflat in una din situatiile de mai jos:
    a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
    b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
    c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, ;
    d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
    e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
    f) au realizat in sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
    g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
    h) au beneficiat de pensii de invaliditate;
    i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul;
    j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
    k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
    l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii.
    m) urmează cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar şi universitar, organizat potrivit legii, frecventate fără întrerupere. Sunt exceptate de la această obligaţie persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale.
    n) urmează cursuri cu frecvenţă de masterat în ţară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
Ce se intampla in cazul sarcinilor multiple? Cuantumul indemnizaţieise majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.
Stimulentul:
Persoanele care sunt indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de prezenta ordonanta de urgenta, si realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un stimulent in cuantum lunar de 100 lei
Pentru cate nasteri se acorda concediul si indemnizatia de crestere a copilului?
Concediul si indemnizatia lunara , precum si stimulentul  se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor.

Un comentariu:

  1. Am dreptul la concediu fara plata dupa terminarea celor 2 ani de concediu crestere copil platit. Mentionez ca baietelul s-a nascut in aprilie 2010

    RăspundețiȘtergere